Rörelse Röst och Ro


3R Rörelse Röst Ro

Ett pass jag själv konstruerat för många år sedan.

Anpassad enkel träning och motion följt av enkla röstövningar för att landa i kroppen och lätta lite på spänningar. Som avslutning ren avslappning.

Andnings- och röstövningarna är från mina utbildningar inom drama, teater och tal.

Hör av dig vid intresse!Följ mig på sociala medier