Träning under och efter graviditet


Som PT har jag vidareutbildat mig inom träning under och efter graviditet.

Träna egen PT träning eller träna i liten PT-grupp.

Oavsett vilket så individanpassar jag alltid.

Tag gärna med eventuella övningar och råd från läkare, sjukgymnast eller barnmorska.Följ mig på sociala medier