Priser


Träning Pris
Personlig Träning 1 person 60 min 825 kr
Personlig Träning regelbundna klienter 60 min 720 kr
Personlig Träning PT-DUO = 2 personer 60 min 445 kr/person
Personlig Träning Liten sluten PT-grupp minst 3 pers. 60 min 405 kr/person
Gruppträning 210 kr/person/klass
PT online, upplägg/önskemål, program och uppföljning 995 kr/månad
Konsultation ny klient 370 kr
Kostrådgivning / coaching / kroppsscanning 420 kr/timme
Priserna gäller oavsett om jag kommer till dig, (inom rimligt geografiskt avstånd) eller om du kommer till PT-studio CAX.
Senior- och juniorpriser gäller dock bara när vi är i PT-studio CAX.

Priser Seniorer, Juniorer och långtidssjukskrivna (Priserna gäller bara när vi är i PT-studio CAX).
Träning Pris
Personlig Träning senior, junior 1 person 60 min 585 kr
Personlig Träning i liten grupp 60 min senior, junior 325 kr/person

I priserna ingår moms 6 % för Personlig Träning och 25 % kostrådgivning.

Betalning via Swish eller kontant. För regelbundna kunder ev faktura.

För företag, begär offert!Följ mig på sociala medier