Integritetspolicy för CAXLING Friskvård AB


Varför ska jag läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur vi på CAXLING Friskvård AB samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.


Vilken information samlar ni in om mig?

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar:

 • email
 • namn
 • andra kontaktuppgifter

Hur kommer ni använda min information?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med betalningsinformation och information i linje med denna övergripande policy. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig. Vi kommer heller inte sälja din information till någon annan eller använda den i marknadsföringssyfte.


Med vilka delar ni min information med?

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personal hos CAXLING Friskvård AB i Sverige, ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den. Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.


Var har du min information?

Din information lagras endast i datacenter hos CAXLING Friskvård AB, inom den Europeiska Unionen.


Vad är mina rättigheter?

 • Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
 • Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
 • Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
 • Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
 • Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot utskick när som helst, genom att kontakta oss via e-post.
 • Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.


Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då sända dig ett email alternativt publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 11 september 2018.


Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

 • KONTAKTPERSON:
 • Charlotte Axling Langwagen
 • Postadress Glasbergav 18, 152 57 Södertälje
 • Besöksadress Erikshällsg 16A, 151 46 Södertälje
 • E-mail: caxling.friskvard@gmail.com